Vrijwilligerswerk is vrijwillig doch ook niet vrijblijvend. De gemeente bezit in ons werkproces de controle en handhaving regelmatig. Hierin is dagelijks dat elke uitkeringsgerechtigde een participatieplan ondertekent, waarin wordt vastgelegd welk vrijwilligerswerk deze of ze zal verrichten en wegens hoeveel uur ieder week. Ook moet een uitkeringsg… Read More